USMERNENIE ZP UNION - INDIKÁCIA ONKOMARKEROV

       
Anatomická oblasť Onkomarker Kód vyšetrenia Odbornosť lekára
Nádory hlavy, krku a pažeráka   SCCA 4481 001,010,014,019,037,043,047,060,319,329,350,591
CYFRA 21-1 4480 001,010,014,019,037,043,047,060,319,329,350,591
CEA 4353 001,010,014,019,037,043,047,060,319,329,350,591
Nádory žalúdka   CEA 4353 001,010,019,043,047,048,060,222,319,350,591
CA 19-9 4446 001,010,019,043,047,048,060,222,319,350,591
CA 72-4 4470 001,010,019,043,047,048,060,222,319,350,591
Nádory čreva    CEA 4353 001,010,019,043,047,048,060,222,319,350,591
CA 19-9 4446 001,010,019,043,047,048,060,222,319,350,591
ChromograninA 4466 001,010,019,043,047,048,060,222,319,350,591
Nádory pečene a žlčových ciest    AFP 4361 001,002,010,019,043,047,048,060,216,222,319,350,591
CEA 4353 001,010,019,043,047,048,060,216,222,319,350,591
CA 19-9 4446 001,010,019,043,047,048,060,216,222,319,350,591
Nádory pankreasu    CA 19-9 4446 001,010,019,043,047,048,060,222,319,350,591
CEA 4353 001,010,019,043,047,048,060,222,319,350,591
ChromograninA 4466 001,010,019,043,047,048,060,222,319,350,591
NSE 4451 001,010,019,043,047,048,060,222,319,350,591
Nádory pľúc a pleury     CEA 4353 001,003,019,043,047,060,319,350,591
CYFRA 21-1 4480 001,003,019,043,047,060,319,350,591
NSE 4451 001,003,019,043,047,060,319,350,591
ChromograninA 4466 001,003,019,043,047,060,319,350,591
CA 125 4444 001,003,019,043,047,060,319,350,591
Nádory hrtana   SCCA 4481 014,019,043,047,319,591
CYFRA 21-1 4480 014,019,043,047,319,591
CEA 4353 014,019,043,047,319,591
Nádory prsníka  CA 15-3 4445 009,019,043,047,229,271,591
CEA 4353 009,019,043,047,229,271,591
Nádory krčka maternice a vonkajšiemu genitálu  SCCA 4481 009,019,043,047,229,591
CEA 4353 009,019,043,047,229,591
CYFRA 21-1 4480 009,019,043,047,229,591
Nádory tela maternice  HE- 4 4464 009,019,043,047,229,591
CA 125 4444 009,019,043,047,229,591
HCG 4440 009,019,043,047,229,591
Nádory ovárií      CA 125 4444 009,019,043,047,229,591
HE-4 4464 009,019,043,047,229,591
CA 72-4 4470 009,019,043,047,229,591
CA 19-9 4446 009,019,043,047,229,591
AFP 4361 009,019,043,047,229,591
HCG 4440 009,019,043,047,229,591
Nádory testes   AFP 4361 012,019,043,047,319,322,591
HCG 4440 012,019,043,047,319,322,591
Nádory prostaty    PSA 4355 012,019,043,047,319,322,591
f-PSA 4355 012,019,043,047,319,322,591
chromogranin 4466 012,019,043,047,319,322,591
CEA 4353 012,019,043,047,319,322,591
Nádory obličiek a močových ciest    CEA 4353 001,012,019,043,047,060,063,322,591
chromogranin 4466 001,012,019,043,047,060,063,322,591
NSE 4350 001,012,019,043,047,060,063,322,591
CYFRA 21-1 4470 001,012,019,043,047,060,063,322,591
Nádory nadobličiek  chromogranin 4466 012,019,043,047,060,063,064,322,591
NSE 4451 012,019,043,047,060,063,064,322,591
Nádory kože  Proteín S-100 4466 018,019,043,047,319,591
SCCA 4481 018,019,043,047,319,591
tymidín kináza 4358 018,019,043,047,319,591
Nádory periférnych nervov NSE 4451 004,019,037,043,047,545,591
Hematologické nádory   tymidín kináza 4358 019,031,043,047,329,591
Nádory hypofýzy  chromogranin 4466 019,037,043,047,064,591
Nádory prištítnych teliesok  chromogranin 4466 019,043,047,064,591
Nádory štítnej žľazy    kalcitonin 4371 001,019,043,047,064,350,591
CEA 4353 001,019,043,047,064,350,591
chromogranin 4466 001,019,043,047,064,350,591

   
 

VYSVETLIVKY KU KÓDOM ODBORNOSTI

 
KÓD LEKÁRA ODBORNOSŤ
001 vnútorné lekárstvo
004 neurológia
009 gynekológia a pôrodníctvo
010 chirurgia
012 urológia
018 dermatovenerológia
019 klinická onkológia
037 neurochirurgia
048 gastroenterológia
063 nefrológia
064 endokrinológia
216 hepatológia
222 gastroenterologická chirurgia
229 onkológia v gynekológii
271 mamológia
319 onkológia v chirurgii
322 onkológia v urológia
329 pediatrická hematológia a onkológia
350 onkológia vo vnútornom lekárstve
591 chemoterapia nádorov
POZNÁMKA:


Usmernenie  zdravotnej poisťovne Union platí od 01.07.2011