Kontakt

Laboratórium Prešov                         

Poliklinika Levočská

Levočská 18

080 01 Prešov 

Tel:+421 51 45 23 088

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok : 7:00 – 15:30 

VEDÚCI PRACOVISKA: Ing. Rumjana Gerhartová

e-mail:medikocentrum@schneider-laboratoria.sk

mobil:+421 917 872 606

Laboratórium Prešov 

Zdravotné stredisko Centrum

Prostejovská 33

080 01 Prešov

Tel: +421 51 77 11 053

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok : 7:00 – 12:30 

VEDÚCI PRACOVISKA: Ing. Rumjana Gerhartová

e-mail:medikocentrum@schneider-laboratoria.sk

mobil:+421 917 872 606

Laboratórium Košice

Zdravotné stredisko TIP-TOP

Československej armády 18

040 01 Košice

Tel: +421 55 72 90 966

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok : 7:00 – 13:30 

VEDÚCI PRACOVISKA: RNDr. Ľubica Gregová

e-mail:tahanovce@schneider-laboratoria.sk

mobil:+421 902 954 924

Laboratórium Košice              

Zdravotné stredisko Ťahanovce

Budapeštianska 42-44

040 01 Košice

Tel: +421 55 67 11 226

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok : 7:00 – 15:30

VEDÚCI PRACOVISKA: RNDr. Ľubica Gregová

e-mail: tahanovce@schneider-laboratoria.sk

mobil:+421 902 954 924

Laboratórium Medzilaborce

Poliklinika

Komenského 134

068 01 Medzilaborce

Tel: +421 57 44 50 771

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok : 7:00 – 15:30

VEDÚCI PRACOVISKA: Mgr. Gabriela Mochnáčová

e-mail:kbo@schneider-laboratoria.sk

mobil:+421 902 954 912 

Laboratórium Liptovský Mikuláš

Poliklinika Jánošíkovo Nábrežie

Jánošíkovo Nábrežie1212/2

031 01 Liptovský Mikuláš

Tel: +421 902 954 910

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok : 7:00 – 15:30

VEDÚCI PRACOVISKA: Ing. Andrea Šitárová

e-mail:mikulas@schneider-laboratoria.sk

mobil:+421948 279 534

Laboratórium Hnúšťa

Budova Pošty

Rumunskej armády 194

981 01 Hnúšťa

Tel: +421 902 954 965

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok : 7:00 – 15:30

VEDÚCI PRACOVISKA: Mgr. Danka Selčanová

e-mail:hnusta@schneider-laboratoria.sk 


Laboratórium Michalovce

Poliklinika

Námestie Osloboditeľov 25

071 01 Michalovce

Tel: +421 902 954 975

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok : 7:30 – 16:00

VEDÚCI PRACOVISKA: MUDr. Štefan Stieranka

e-mail:michalovce@schneider-laboratoria.sk

mobil:+421 948 083 199

Laboratórium Rožňava

Poliklinika Janka Kráľa

Janka Kráľa 12

048 01 Rožňava

Tel: +421 58 44 31 801

Prevádzková doba: Pondelok – Piatok : 7:00 – 15:30

VEDÚCI PRACOVISKA: RNDr. Ľubica Gregová

e-mail:roznava@schneider-laboratoria.sk 

mobil:+421 902 954 924

 

Odborný garant : 

MUDr. Štefan Stieranka

Mobil:+421 948 083 199

e-mail: stieranka.md@gmail.com

Kontaktný formulár

Aký je súčet 1 a 7?
 

Fakturačné údaje

MEDIKOCENTRUM, s.r.o
Čapajevova 23, 080 01 Prešov

IČO: 36506290
DIČ: 2022027018
IČ DPH: SK 2022027018

Číslo účtu: 2188962955/0200